28آوریل/21
راه های جلوگیری از حملات فیشینگ

راه های جلوگیری از حملات فیشینگ چیست؟

به منظور پاسخگویی به این سوال، ابتدا لازم است معنی فیشینگ را با یکدیگر بررسی کنیم. اگر بخواهیم فیشینگ را به زبان ساده توضیح دهیم باید بگوییم فیشینگ یعنی فریب دادن شما

Read More...